OSINT

Чи то у дусі постмодерністських розвідок Ніцше, який безапеляційно констатував смерть Бога, чи то у сакральних пошуках Візенталя, який розмірковував над тим, чи повернеться коли-небудь Бог із відпустки, факт залишається фактом – Богу притаманно не перебувати там, де він найбільше потрібен. Чи …

2
26 views